دات نت نیوک

آموزش به پرسنل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
خلاصه مباحث کنترل عفونت اصلاح شدهجزوات آموزش ده گانه1394/06/0779/13 KBدانلود0
جزوه بهداشت محیط آشپزخانهجزوات آموزش ده گانه1394/06/07نامشخصدانلود0
منشور حقوق بيمارعمومی1394/06/07نامشخصدانلود0
مديريت بحرانجزوات آموزش ده گانه1394/06/07نامشخصدانلود0
جزوه بهداشت محيط خدماتجزوات آموزش ده گانه1394/06/07نامشخصدانلود0
آتش نشانيجزوات آموزش ده گانه1394/06/0721/28 KBدانلود0
C.P.Rجزوات آموزش ده گانه1394/06/0721/28 KBدانلود0
جزوه بهداشت محيط اداریجزوات آموزش ده گانه1394/06/07نامشخصدانلود0
ايمني و سلامت شغليجزوات آموزش ده گانه1394/06/0779/13 KBدانلود0