دات نت نیوک

اخبار و رویدادهای بیمارستان پارسا

09
09
03
03
 بیمارستان پارسا در اعتباربخشی ملی سال 96 دارای grade 1 میباشد .
16
بیمارستان پارسا دارای مجوز ipd (مجوز پذیرش بیماران بین الملل )از دانشگاه علوم پزشکی تهران