دات نت نیوک

اخبار و رویدادهای بیمارستان پارسا

13
دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است    
16
در راه زندگانی جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را  کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را  به یاد یار دیرین کاروان گم کرده رامانم که شب در خواب بیند همرهان کاروانی را  بهاری بود و ما را
در راه زندگانی جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را کنون با بار پیری آرزومندم که برگردمدر راه زندگانیدر راه ز...

[خواندن ادامه خبر...]

16
بیمارستان پارسا دارای مجوز ipd (مجوز پذیرش بیماران بین الملل )از دانشگاه علوم پزشکی تهران