دات نت نیوک

لیست متخصصین بیمارستان پارسا

رديف   نام پزشك
 تخصص
 1
 دكتر حسن محدث زاده

 متخصص اطفال
 2
 دكتر حسين بيگ محمد لو

 متخصص , جراح كليه و مجاري ادراري
 4  دكتر محمد عسگري

 متخصص اعصاب و روان
 5  دكتر شهرام پور طبيب 

 متخصص قلب
 6 دکتر سارا توکلی 

متخصص و جراح زنان و زایمان 
 7  دكتر امیر باغاني

 متخصص داخلي و گوارش و غدد
   8  دكتر ميرهمايون شيراني

 متخصص بيهوشي
 9 دکتر مائده احمد دستجردی جراح و متخصص زنان و زایمان 
 10 دکتر مریم کریمی 

جراح و متخصص زنان و زایمان 
 11  دكتر داوود محمودي 

 متخصص و جراح مغزو اعصاب و دیسک و ستون فقرات
 13  دكتر لاله زعیم زاده

 متخصص و جراح زنان
 14  دكتر پرهام حلیمی اصل 

اورولوژی
 16  دكتر لیلا برزو

 متخصص و جراح  زنان
 17  دكتر ندا سالاریه

متخصص و جراح زنان
 19 دکتر عدالله بهرامی 

متخصص قلب و عروق 
 23  دكتر محمودي

 عروق
 24  دكتر محبوبه گل بابایی

متخصص و جراح  زنان
 26  دكترابوالفضل اميري

 پزشكي قانوني
 29  دكتر مجید صفوی

اورولوژی
 32 دکتر بنفشه شاه نظری  فوق تخصص غدد 

 33  دكتر سید علی منصوری

جراح عمومی
 36 دکتر ملیحه بارچی نژاد  جراح و متخصص زنان و زایمان 
  40  دكتر محمد علی کریمی

داخلی
  41  دكتر مریم شفیعی

 جراح عمومي
 42  دكتر مهسا مهدی زاده دستجردی

دندان پزشک
 44  دكترغفاری

پزشک عمومی
 47  دكتر پهلوسای

 متخصص اطفال
 48  دكتر شهرام شهيم 

 متخصص و جراح ارتوپد
 49  دكتر نعمتي

 متخصص و جراح ارتوپد
 50  دكتر لیلا زمانی ورکانه

پزشک عمومی
 52  دكتر رجبی نژاد

 متخصص اطفال
 53  دكتر حمیدرضا عظیمی

جراح فک و صورت
 54  دكتر اعظم كاشفي زاده 

 متخصص مغز واعصاب
 56  دكتر حسین پور محمود 

 متخصص اعصاب وروان
 58  دكتر منظر توکلی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
 59  دكترکوثری

متخصص اطفال
 60  دكتر تفرشی

متخصصو جراح کلیه و مجاری ادراری
 61  دكتر محمدرضا علی زاده 

متخصص اطفال
62
 
 دکتر زرین بال  ارتوپد
 63

 دکتر تیموری متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
 64

 دکتر سوسن آبادی متخصص بیهوشی
 65

 دکتر اردشیری  جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری
 67

 دکتر فرخانی  متخصص مغز واعصاب

 68 دکتر مهجوری  منخصص وجراح زنان

 70  دکتر شهسواری متخصص و جراح زنان

71  دکتر رحیم نوار   متخصص و جراح زنان

72  دکتر ناجی متخصص و جراح زنان

 73 دکتر مدنی متخصص و جراح زنان

74  دکتر دیباج  متخصص و جراح زنان