دات نت نیوک

هزینه های بستری به ازای هر شب بستری

بخشها

آزاد

بیمه پایه و تأمین و خدمات

سهم بیمار

مکمل

ICU

15.396.000

7.342.000

8.054.000

_____

NICU

15.396.000

7.342.000

8.054.000

_____

CCU

9.837.000

3.671.000

6.166.000

_____

اتاق یک تخته

7.699.000

1.582.000

6.117.000

_____

اتاق دو تخته

5.988.000

1.582.000

4.406.000

_____

اتاق سه تخته

4.277.000

1.582.000

2.695.000

_____

بخش نوزادان سالم

2.994.000

792.000

2.202.000

_____

هزینه همراه اتاق خصوصی

_____

_____

1.100.000

_____

هزینه همراه اتاق عمومی

_____

_____

855.000

_____

تخت خارج از تعهد مکمل

_____

_____

 

3.000.000

هزینه همراه اتاق خصوصی

.

_____

_____

1.100.000

_____

هزینه همراه اتاق عمومی

_____

_____

855.000

_____

تخت خارج از تعهد مکمل

_____

_____

_____

3.000.000

بخش نوزادان بیمار تخت انکوباتور

4.277.000

1.108.000

3.169.000

_____

بخش روان

4.277.000

1.582.000

2.695.000

_____

جدول هزینه اعمال جراحی زنان و زایمان

نام عمل

K

هزینه بیمار ازاد

سزارین یک قلو

40

56.000.000

سزارین چند قلو

40

56.000.000

هیسترکتومی آبدومینال

45

63.000.000

کورتاژ تشخیصی /تخلیه ای

10

14.000.000

سرکلاژ دهانه رحم

10

14.000.000

زایمان طبیعی

50

70.000.000

کولپورافی قدامی خلفی توام

28.2

39.500.000

ترمیم سیستوسل قدامی خلفی همراه رکتوسل و آنتروسل

39

4.680.000

برداشتن کیست تخمدان/سیستکتومی/ افورکتومی یک طرفه و دوطرفه

30

42.000.000

پرینورافی( رکتوسل)

13.8

20.000.000

میومکتومی

38

53.200.000

هایمنکتومی

8

12.000.000

لابیکتومی

12

16.800.000

سیستکتومی تخمدان یک طرفه

30

42.000.000

بستن یا قطع لوله های فالوپ

18

25.200.000

خروج IUD

1

1.500.000

آپاندکتومی

31

44.000.000

EP

30

42.000.000

بستن لوله رحم

2/4

10.000.000

کوله سیستکتومی

 

 

کورتاژ تشخیصی

10

14.000.000

کورتاژ تخلیه ای

13

18.200.000

سرکلاژ غیرمامایی

14

16.800.000

 

جدول هزینه اعمال جراحی عمومی

نام عمل

K

بیماران آزاد

انواع توده ها

 

 

لاپارسکوپی

 

 

فتق

26

36.400.000

کیست مویی باز

15

20.000.000

هموروئید

15

20.000.000

ماموپلاستی کوچک کردن

60

84.000.000

ابدوینوپلاستی

82

114.800.000

پروتز پستان

33

46.200.000

تومورهای روده

100

140.000.000

تومور کولون

100

140.000.000

بیماریهای پستان(خوش خیم)

20-15

28.000.000- 21.000.000

بیماریهای پستان (بدخیم)

60

84.000.000

لیپوم هریک لیپوم

10-5

14.000.000- 7.000.000

ختنه

8

12.000.000

آپاندیس

31

44.000.000

کیست بارتولن

12

16.800.000

کله سیستکتومی بدون کاردنژگرافی

40

56.000.000

20% حق لاپاراسکوپی اضافه می شود

کله سیستکتومی یا کلانژگرافی

5/52

73.500.000

فتق دوطرفه

80 * 26

112.000.000- 36.400.000

فتق شکم با مش

35

51.000.000

فتق نافی

18

25.200.000

ماموپلاستی بزرگ کردن

40

56.000.000

واریکوسل

18

25.200.000

هرنی واریکوسل

24 یک طرفه

33.600.000

هیدروسل

18 یک طرفه

25.000.000

تیروئید

150- 100

210.000.000- 140.000.000

اعمال جراحی گوش

100-40

140.000.000- 5600

بیماریهای مقعد

40 -15

5600- 2100

برد آستن طحال

50

70.000.000

بستر

40

56.000.000

هموروئید فیشر

20

28.000.000

 

جدول هزینه اعمال جراحی اورولوژی

نام عمل

K

بیماران آزاد

TURP جراحی پروستات از طریق مجرا

55

77.000.000

TURT جراحی تومور مثانه از طریق مجرا

22

30.800.000

شکستن سنگ حالب با یا بدون دابل جی TUL

45

63.000.000

خارج کردن دبل جی یا استنت حالب

6

8.400.000

خرد کردن سنگ مثانه از طریق مجرا (سیستولیتولپکسی/ سیستولیتوتریپسی)

25

35.000.000

یورتروسکوپی یا آندوسکوپی حالب (با یا بدون دبل جی گذاری)

19

26.600.000

سیستوسکوپی با یا بدون شستشوی مثانه

8/5

9.000.000

سیستوسکوپی مجرا با دیلاتاسیون

1/8

12.000.000

اینترنال یورتروتومی(باز کردن تنگی مجرای پیشابراه)

13

18.200.000

مئاتوتومی

1/5

8.000.000

دیلاتاسیون مجرا

5/5

8.000.000

ختنه (سیرکامسیژن)

8

12.000.000

ارکیوپکسی شکمی (بیضه نزول نکرده شکمی UDT شکمی) 

35

50.000.000

ارکیوپکسی اینگوینال (بیضه نزول نکرده یا UDT اینگوینال)

22

30.800.000

ارکیوپکسی بیضه در درمان پیچش بیضه یا تورشن بیضه

3/22

30.800.000

اسپرماتوسلکتومی

15

21.000.000

هیدروسلکتومی یکطرفه

18

25.200.000

هیدروسلکتومی دوطرفه

23

32.200.000

وازووازوستومی(باز کردن مجدد وازکتومی)

26

36.400.000

هیدروسلکتومی دوطرفه

23

32.200.000

واریکوسلکتومی

18

25.200.000

واریکوسلکتومی میکروسکوپیک

5/20

28.700.000

واریکوسل و ترمیم هرنی

24

33.600.000

بیوبپسی بیضه یا نمونه برداری بیضه

3/11

16.000.000

نمونه برداری پروستات

18

25.200.000

رادیکال ارکیدکتومی(جراحی سرطان بیضه)

5/28

40.000.000

ارکیدکتومی ساده

9/16

23.700.000

پروستاتکتومی باز(جراحی باز پروستات)

42

58.800.000

جراحی باز سنگ مثانه باز(سیتولیتوتومی)

4/22

31.400.000

ترمیم هرنی اینگوینال با یا بدون مش گذاری

26

36.400.000

پروستاتکتومی رادیکال با لنفاونکتومی دو طرفه لگنی

80

112.000.000

 

ENT

نام عمل

K

بیماران آزاد

سیتوپلاستی

23

000/000/32

رینوپلاستی

60

000/000/84

لوزه

22

000/500/30

اتوپلاستی

_

_

کلیه اعمال جراحی گوش حلق بینی

_

_

کاتاراکت

33

48.000.000

ناخنک

24

32.000.000

اعمال زیبایی هر چشم

5/22- 45

30.500.000- 63.000.000

DCR عمل مجرای اشکی

35

49.000.000

اعمال انحراف چشم

40

56.000.000

کلیه اعمال جراحی چشم

_

_

پای دیابتی

200-170

280.000.000- 240.000.000

گرفتگی عروق از کشاله ران به پایین

200

28.000.000

آنوریسم عروق شکمی

180

252.000.000

فیستول دیالیز

45

63.000.000

شریان کاروتید

120- 90

168.000.000- 126.000.000

جراحی پیوند عروق پا

300-270

420.000.000- 378.000.000

کلیه اعمال عروقی

_

420.000.000

دیسک با لیزر

45

63.000.000

تزریق اپی دورال

10

14.000.000

کلیه اعمال جراحی نورولوژی

-

-

شکستگی لگن

100- 90

140.000.000- 126.000.000

شکستگی استخوان بلند

80

112.000.000

شکستگی استخوان کوتاه

50

70.000.000

دبریت

20

28.000.000

تعویض مفصل لگن

80

112.000.000

تعویض مفصل لگن

90

126.000.000

دررفتگی ها

15

21.000.000

اختلالات مادرزادی اندام

_

_

پارگی مینیکس زانو

60

84.000.000

آسیب های ورزشی

100-60

140.000.000- 84.000.000

اصلاح دفوریتی اندام

80

112.000.000

 

هزینه اعمال جراحی دندانپزشکی

نام عمل

بیماران آزاد

جراحی دندان عقل نسوج سخت

4/000/000

جراحی دندان عقل نسوج نرم

3/500/000

کشیدن دندان عقل

1/500/000

کشیدن دندانهای قدامی

800/000

کشیدن دندانهای خلفی

1/000/000

کشیدن ریشه دندانهای خلفی

1/000/000

کشیدن ریشه دندانهای قدامی

800/000

بیوپسی

3/000/000

ایمپلنت

20/000/000

بودژ استخوان

5/000/000

پودر استخوان+ محبرین

8/000/000

سینوس لیفت Open

10/000/000

سینوس لیفت (close)

7/000/000

دست دندان(دندان مصنوعی) پارسیل فکی

10/000/000

دست دندان (دندان مصنوعی) کروم کبالت

15/000/000

دست دندان مصنوعی کامل فکی

13/000/000

متحرک فکی

13/000/000

ثابت دو فک

70/000/000

ثابت تک فک

49/000/000

فانکشنال

15/000/000

تانک ریپ

15/000/000

ریتینر فکی

3/000/000