دات نت نیوک

موسسات طرف قرارداد بیمارستان

بيمه هاي پايه:  

بيمه خدمات درماني ايرانيان ، بيمه تأمين اجتماعي


كليه بانكها (غير از بانك مسكن ):  

شامل بانك كشاورزي، سپه، صادرات، ملت، تجارت، رفاه, ملی و توسعه صادرات و ملی با کارت البرز


بيمه هاي تكميلي:

ایران-ایران راه آهن -شهرداری-پارسیان(کارت طلایی با عکس رایگان)  -آسیا و آسیای مخابرات(رایگان) -آتیه سازان حافظ-میهن-کارآفرین -سینا-البرز-رازی-نوین-معلم-ارمان-دی -سرمد-ملت -حافظ پاسارگاد-تعاون-صداو سیما-بازنشستگان شرکت نفت -حافظ و بیمه تجارت-بنیاد شهید -آس ماری-بیمه کوثر-هواپیمایی-دانا

هزینه های بستری به ازای هر شب بستری

                                                  آزاد                                  بیمه پایه تامین و خدمات                                     مابه التفاوت                
            ICU            12960000               6180000                    6780000
            CCU            8280000                  3090000                   5190000
     اتاق دو تخته            5040000               1332000                    3708400 
    اتاق سه تخته            3600000               1332000                   2268400
      تخت نوزاد           2520000                 666000                     1854000
    تخت انکاباتور           3600000                  93200                      2668000