دات نت نیوک

راهنمای بیمار1-      درصورتي كه قبل از بستري در بيمارستان از داروي خاصي استفاده مي كنيد، حتماً به مسئول بخش اطلاع دهيد.

2-      در صورت داشتن هرگونه سؤال و راهنمايي در خصوص  امور مربوط به بيمه و ترخيص، موضوع را با منشي بخش درميان بگذاريد.

3-      در صورت نياز به تغيير وضعيت تخت و نرده هاي محافظ كنار آن با هماهنگي مسئول بخش، از پرسنل خدمات بخش كمك بخواهيد.

4-      در صورت بروز هرگونه مشكل در ارائه خدمات پرستاري، مي توانيد به مسئول بخش مراجعه كنيد.

5-      در تمامي فضاهاي بيمارستان استعمال دخانيات ممنوع مي باشد.

6-      جهت جلوگيري از آلودگي و انتقال عفونت، از آوردن هرگونه گل طبيعي و گلدان خاك دار به بيمارستان جلوگيري كنيد.

7-      از قرار دادن كيسه پلاستيكي مشكي يا كارتن داخل يخچال خودداري نماييد.

8-      از آوردن ميوه هايي مثل خربزه، هندوانه و ميوه هايي كه به صورت بازشده در يخچال نگه داري مي شوند، خودداري كنيد.

9-      به منظور حفظ سلامت كودكان خود، از آوردن اطفال جهت ملاقات خودداري كنيد.

10-  آب ميوه و يا اغذيه مورد استفاده را در كيسه هاي پلاستيكي  به رنگ روشن در يخچال مخصوص بيمار قرار دهيد.

11-  به منظور كنترل عفونت هاي بيمارستاني، قبل و بعد از ورود به اتاق بيمار، دستان خود را بشوئيد.

12-  زباله هاي غيرعفوني شامل قوطي، ظروف يكبار مصرف و باقيمانده غذا و... را در سطل هاي زباله­ي آبي رنگ ريخته و   زباله هاي عفوني شامل دستمال، پانسمان و يا هر وسيله­ي آغشته به خون و ترشحات بيمار را در سطل هاي زباله­ي زرد رنگ دفع نماييد.

13-  لطفاً در هنگام نظافت بخش با پرسنل خدمات همكاري نماييد.

 
شستن دست در بیمارستان مهمترین راه جلوگیری از عفونت های بیمارستانی می باشد.


ترخيص بيماران


•     با توجه به لزوم تكميل پرونده بيمار در هنگام ترخيص، از زمان صدور دستور كتبي ترخيص توسط پزشك تا خروج بيمار از بيمارستان، به طور متوسط 3-2 ساعت زمان نياز مي باشد.

 

•    به طور معمول ترخيص بيماران بستري از ساعت 11 صبح همزمان با اعلام منشي بخش به همراهان بيمار انجام خواهد شد،¬ لذا خواهشمند است از هرگونه تجمع جلوي واحد ترخيص و سوال در اين خصوص خودداري فرمائيد تا زمان ترخيص بيماران طولاني تر نشود.

 

•    با توجه به عدم وجود مددكاري در بيمارستان، هيچگونه تخفيفي براي بيمار منظور نخواهد شد، و مي بايست كل هزينه ثبت شده در قبض صندوق در هنگام ترخيص پرداخت گردد.

•    پس از پرداخت هزينه بيمارستان به واحد صندوق، جهت اخذ برگه صورتحساب بيمار و برگ مجوز خروج بيمار از بيمارستان، به واحد پذيرش مراجعه نماييد.