دات نت نیوک

راهنمای طبقات بیمارستان پارسا

زیر زمین اورژانس ، رادیولوژی و سونوگرافي-opg-تراكم استخوان ، آزمایشگاه جنرال ،پذيرش 1، موتورخانه
طبقه همکف پذیرش ، نگهبانی ، داروخانه ، درمانگاه ، جراحی2 ، لندری ، امحای زباله –سانترال اكسيژن-سرور و تجهیزات پزشکی 
طبقه اول جراحی (1) ، اتاق عمل ،   CSR ، آندوسكوپي اكو،تست ورزشي
طبقه دوم  اتاق استراحت پزشک بیهوشی ،  جراحی- -CCU- ICU post ICU، استراحت آقايان
طبقه سوم دفتر ریاست و مدیر عامل ،دفتر مدیریت ،دفتر پرستاری  و حاکمیت بالینی ،  بلوک زایمان ، نمازخانه ، تجهيزات، آشپزخانه ، سالن غذا خوری پرسنل – تغذيه – بهداشت محيط
ساختمان اداري حسابداري- بيمه و ترخيص- كارگزيني و مدارک پزشکی وانبار مواد غذایی ،تداركات،انبار مواد مصرفی