دات نت نیوک

جدول هزینه اعمال جراحی عمومی در بیمارستان پارسا

نام عمل

K

بیماران آزاد

انواع توده ها

 

 

لاپارسکوپی

 

 

فتق

 

 

کیست مویی باز

 

 

هموروئید

 

 

ماموپلاستی کوچک کردن

 

 

ابدوینوپلاستی

 

 

پروتز پستان

 

 

تومورهای روده

 

 

تومور کولون

 

 

بیماریهای پستان(خوش خیم)

 

 

بیماریهای پستان (بدخیم)

 

 

لیپوم هریک لیپوم

 

 

ختنه

 

 

آپاندیس

 

 

کیست بارتولن

 

 

کله سیستکتومی بدون کاردنژگرافی

 

 

 

کله سیستکتومی یا کلانژگرافی

 

 

فتق دوطرفه

 

 

فتق شکم با مش

 

 

فتق نافی

 

 

ماموپلاستی بزرگ کردن

 

 

واریکوسل

 

 

هرنی واریکوسل

 

 

هیدروسل

 

 

تیروئید

 

 

اعمال جراحی گوش

 

 

بیماریهای مقعد

 

 

برد آستن طحال

 

 

بستر

 

 

هموروئید فیشر