دات نت نیوک

جدول هزینه اعمال جراحی عمومی در بیمارستان پارسا

نام عمل

K

بیماران آزاد

انواع توده ها

 

 

لاپارسکوپی

 

 

فتق

26

36.400.000

کیست مویی باز

15

20.000.000

هموروئید

15

20.000.000

ماموپلاستی کوچک کردن

60

84.000.000

ابدوینوپلاستی

82

114.800.000

پروتز پستان

33

46.200.000

تومورهای روده

100

140.000.000

تومور کولون

100

140.000.000

بیماریهای پستان(خوش خیم)

20-15

28.000.000- 21.000.000

بیماریهای پستان (بدخیم)

60

84.000.000

لیپوم هریک لیپوم

10-5

14.000.000- 7.000.000

ختنه

8

12.000.000

آپاندیس

31

44.000.000

کیست بارتولن

12

16.800.000

کله سیستکتومی بدون کاردنژگرافی

40

56.000.000

20% حق لاپاراسکوپی اضافه می شود

کله سیستکتومی یا کلانژگرافی

5/52

73.500.000

فتق دوطرفه

80 * 26

112.000.000- 36.400.000

فتق شکم با مش

35

51.000.000

فتق نافی

18

25.200.000

ماموپلاستی بزرگ کردن

40

56.000.000

واریکوسل

18

25.200.000

هرنی واریکوسل

24 یک طرفه

33.600.000

هیدروسل

18 یک طرفه

25.000.000

تیروئید

150- 100

210.000.000- 140.000.000

اعمال جراحی گوش

100-40

140.000.000- 5600

بیماریهای مقعد

40 -15

5600- 2100

برد آستن طحال

50

70.000.000

بستر

40

56.000.000

هموروئید فیشر

20

28.000.000