دات نت نیوک

جدول هزینه اعمال جراحی زنان و زایمان در بیمارستان پارسا

نام عمل

K

هزینه بیمار ازاد

سزارین یک قلو

 

 

سزارین چند قلو

 

 

هیسترکتومی آبدومینال

 

 

کورتاژ تشخیصی /تخلیه ای

 

 

سرکلاژ دهانه رحم

 

 

زایمان طبیعی

 

 

کولپورافی قدامی خلفی توام

 

 

ترمیم سیستوسل قدامی خلفی همراه رکتوسل و آنتروسل

 

 

برداشتن کیست تخمدان/سیستکتومی/ افورکتومی یک طرفه و دوطرفه

 

 

پرینورافی( رکتوسل)

 

 

میومکتومی

 

 

هایمنکتومی

 

 

لابیکتومی

 

 

سیستکتومی تخمدان یک طرفه

 

 

بستن یا قطع لوله های فالوپ

 

 

خروج IUD

 

 

آپاندکتومی

 

 

EP

 

 

بستن لوله رحم

 

 

کوله سیستکتومی

 

 

کورتاژ تشخیصی

 

 

کورتاژ تخلیه ای

 

 

سرکلاژ غیرمامایی