دات نت نیوک

جدول هزینه اعمال جراحی در بیمارستان پارسا

نام عمل

K

بیماران آزاد

سیتوپلاستی

23

000/000/32

رینوپلاستی

60

000/000/84

لوزه

22

000/500/30

اتوپلاستی

_

_

کلیه اعمال جراحی گوش حلق بینی

_

_

کاتاراکت

33

48.000.000

ناخنک

24

32.000.000

اعمال زیبایی هر چشم

5/22- 45

30.500.000- 63.000.000

DCR عمل مجرای اشکی

35

49.000.000

اعمال انحراف چشم

40

56.000.000

کلیه اعمال جراحی چشم

_

_

پای دیابتی

200-170

280.000.000- 240.000.000

گرفتگی عروق از کشاله ران به پایین

200

28.000.000

آنوریسم عروق شکمی

180

252.000.000

فیستول دیالیز

45

63.000.000

شریان کاروتید

120- 90

168.000.000- 126.000.000

جراحی پیوند عروق پا

300-270

420.000.000- 378.000.000

کلیه اعمال عروقی

_

420.000.000

دیسک با لیزر

45

63.000.000

تزریق اپی دورال

10

14.000.000

کلیه اعمال جراحی نورولوژی

-

-

شکستگی لگن

100- 90

140.000.000- 126.000.000

شکستگی استخوان بلند

80

112.000.000

شکستگی استخوان کوتاه

50

70.000.000

دبریت

20

28.000.000

تعویض مفصل لگن

80

112.000.000

تعویض مفصل لگن

90

126.000.000

دررفتگی ها

15

21.000.000

اختلالات مادرزادی اندام

_

_

پارگی مینیکس زانو

60

84.000.000

آسیب های ورزشی

100-60

140.000.000- 84.000.000

اصلاح دفوریتی اندام

80

112.000.000