دات نت نیوک

برنامه تخصصی درمانگاه بيمارستان پارسا


 اسامي

تخصص

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

گروه تخصصي داخلي

آقاي دكتر کریمی

متخصص داخلي

 

13-14

 

 

13-14

 

آقاي دكتر بیات

متخصص داخلي

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر هنرمند      متخصص داخلی         

گروه تخصصي جراحي زنان و زايمان

خانم شهسواری

متخصص زنان

 

 

9-12

 

خانم دكتر زعیم زاده

متخصص و جراح 

 

 

9-12

 

 

 

خانم دکتر گل بابایی متخصص     10-12           
خانم دکتر سالاریه  متخصص         9-12          
خانم دکتر اکبری  متخصص             9-12      
خانم دکتر الازمنی اکبری متخصص     9-12             

گروه تخصصي قلب و عروق

آقای دكترعارفي زاده

متخصص قلب و عروق

 

 

 

 

 

آقای دكتر کوشکی

متخصص قلب و عروق

 

10-12

 

 

10-12

10-12

آقای دکتر شهرام     پورطبیب           متخصص قلب     وعروق      13-15                13-15        
آقای دکتر خوش فطرت       متخصص قلب وعروق            
 

گروه تغذيه

آقاي دكتر حسن گاني

تغذيه

 

 

17-19

 

 

 

خانم رازقیان 

تغذيه

 

 

 

 

 

 

متخصص و جراح چشم

آقاي دكتر ذبيحي

متخصص و جراح

 

 

 

 

 

 

دکتر عمو هاشمی   فوق تخصص            
آقای دکتر مرسلی   متخصص              
آقای دکتر شهبازی  متخصص       
8-10      
خانم دکتر سپندار  متخصص           

متخصص اطفال

آقاي دكتر محدث زاده

متخصص اطفال

 

13:30-14:30

 


 

 

13:30-14:30

آقای دکتر علیزاده

متخصص اطفال

 

11-13

 

11-13

 

 

تخصصي عفوني

آقاي دكترشرفی نیا

متخصص

 

 

 

 

 

 

خانم دکتر نرجس    سالاری        متخصص         10-11     
 

كلينيك فوق تخصصي پلاستيك و زيبايي

خانم دکتر امیدیان

متخصص      

 

10-12

 

10-12

 

10-12

 

خانم دکتر برزگر     متخصص            11-13                  11-13      

كلينيك تخصصي ارولوژي (كليه و مجاري ادراري )

آقاي دكتر بيك محمدلو

متخصص ارولوژي

9-11

9-11

9-11

9-11

9-11

 

آقای دکتر توکلی    متخصص             
آقای دکتر حلیمی   متخصص               

كلينك تخصصي جراحي عمومي

آقاي دكتر گل محمدی     

متخصص جراح عمومي

 

 

 

 

14-15

 

خانم دکتر شفیعی  متخصص جراح عمومی      9-11        9-11          
آقای دکتر شهریاری  متخصص             
آقای دکتر ناظم   متخصص           
آقای دکتر سلیمانی  متخصص             

گروه تخصصي ارتوپدي

آقاي دكتر نعمتی

متخصص و جراح ارتوپدي

 

13-14

 

13-14


 

13-14

آقاي دكتر طالبيان

متخصص و جراح ارتوپدي

12-15

 

 

 

12-15

 

آقای دکتر شهیم   متخصص و جراح ارتوپدی                         10-12       
اقای دکتر حسابی   متخصص و جراح ارتوپدی          

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

خانم دكتر اميديان

متخصص

10-12

 

    10-12 

 

10-12

 

آقای دکتر آچاک   متخصص               
خانم دکتر عنبری   متخصص             

كلينيك تخصصي داخلي مغزو اعصاب

خانم دكتر كاشفي زاده

متخصص داخلي

 

10-12

 

 

 

 

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

آقاي دكتر پورمحمود

متخصصي روانپزشكي

13-15

 

13-15

 

13-15

 

آقای دكتر شیرالی

متخصص روانپزشكي

 

 

 

 

 

 

 

 

کلینیک نوروسرجری(جراحی مغز واعصاب)                                                                      
آقای دکتر محمودی  متخصص            12-14        10:30-12 
 آقای دکتر اخوان     سیگاری        متخصص               
آقای دکتر کریمی   متخصص              
کلینیک نورولوژی                                                                                               
خانم دکترکاشفی زاده           متخصص            
کلینیک هماتولوژی و انکولوژی                                                                                  
آقای دکتر وحید کاوه  فوق تخصص          

  

 کلینیک درد 
آقای دکتر قهرمانی             متخصص                                                                             9-12                                                                                                                                               
 خانم دکتر حجازیان  متخصص        8-10    
 آقای دکتر ایمانی  متخصص

         11-13  
 آقای دکتر قره داغی  متخصص       11:30-14     
 خانم دکتر محمد طاهری  متخصص            10-12

                                                                           کلینیک روانشناسی 
خانم دکتر علیجانی        متخصص                 11-13  

                                                                 کلینیک پوست مو و زیبایی   
 اقای دکتر عقیلی       متخصص         13-14         10-12