دات نت نیوک

برنامه تخصصی درمانگاه بيمارستان پارسا

 

  گروه تخصصي داخلي و گوارش

 اسامی تخصص  شنبه   یکشنبه   دوشنبه  سه شنبه   چهارشنبه   پنج شنبه
 آقای دکتر باغانی  متخصص داخلی  8:30-9:30  8:30-9:30  8:30-9:30  8:30-9:30  8:30-9:30
 آقای دکتر هنرمند متخصص داخلی            
 خانم دکتر عباسی  متخصص داخلی            

      

گروه تخصصي جراحي زنان و زايمان

 اسامی تخصص شنبه  یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر گل بابایی   متخصص زنان   10-12/ 17-19         
خانم دکتر یار محمدی  متخصص      16-18/10-12       
خانم دکتر کریمی  متخصص  9-12       
خانم دکتر شهمرادی  متخصص         16-18,10-12  
خانم دکتر نمازی  متخصص             
خانم دکتر هاشمی   متخصص و جراح            
خانم دکتر کریمی  متخصص         10-12    

 

گروه تخصصي قلب و عروق


 اسامی  تخصص  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر پورطبيب   متخصص قلب و عروق  13-14  13-14  13-14    
 آقای دکتر بهرامي  متخصص قلب و عروق 12-13     
 خانم دکتر نبوی  متخصص قلب و عروق         12-14  12-14 
 آقای دکتر عارفی زاده  متخصص قلب و عروق            

     

 

گروه تغذيه


اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای حسن گانی  تغذیه     17-19      
 خانم افتخاری  تغذیه            

 

 

متخصص و جراح چشم


اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر موسوی متخصص و جراح             10-12
 آقای دکتر رقیبی  متخصص و جراح     10-12       
 خانم دکتر ولی پور  متخصص و جراح 9-11          
 آقای دکتر ذبیحی  متخصص و جراح            
 دکتر ولی زاده  فوق تخصص            
 آقای دکتر فقیهی  متخصص            
 خانم دکتر سپندار  متخصص            

         

متخصص اطفال


 اسامی تخصص   شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه پنج شنبه
آقاي دكتر محدث زاده   متخصص اطفال 15-16         13:30-14:30  
 آقای دکتر علیزاده  متخصص اطفال    11-13  18-19,13-14  10-13  10-13  

 

تخصصي داخلی و عفوني


اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر سالاری  متخصص    10-11        
 آقای دکتر شرفی نیا  متخصص            

     
 

كلينيك فوق تخصصي پلاستيك و زيبايي

 

اسامی  تخصص  شنبه  یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر امیدیان  متخصص  14-16
14-16    14-16   
 آقای دکتر علی پرند  فوق تخصص            

    

كلينيك تخصصي ارولوژي (كليه و مجاري ادراري )


اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر بیک محمدلو متخصص اورولوژی  12-13 9-11 9-11 9-11 9-11
 آقای دکتر توکلی              
 آقای دکتر حلیمی              


كلينك تخصصي جراحي عمومي


اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر بهرام آبادی  متخصص جراح عمومی  10-12    10-12    10-12  
 آقای دکتر گل محمدی  متخصص جراح عمومی            
 خانم دکتر شفیعی  متخصص جراح عمومی            
 آقای دکتر شهریاری  متخصص            
 دکتر صدق آذر  متخصص            

 

          

گروه تخصصي ارتوپدي

اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر نعمتی متخصص و جراح ارتوپد        13:30-14:30    10-12
 آقای دکتر طالبیان  متخصص و جراح ارتوپد  11-12    11-12   11-12  با هماهنگی
 آقای دکتر شهیم متخصص و جراح ارتوپد            
 آقای دکتر حسابی  متخصص و جراح ارتوپد            

 

        

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

 اسامی تخصص شنبه یکشبنه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر امیدیان متخصص 14-16   14-16   14-16  
 آقای دکتر آچاک متخصص            
 خانم دکتر عنبری متخصص            

             

كلينيك تخصصي داخلي مغزو اعصاب


 اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر کاشفی زاده  متخصص داخلی  11:30-12:30          

 

 

 

 

كلينيك تخصصي اعصاب و روان


اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر اوجی  متخصص روانپزشکی          13-14 با هماهنگی  
 آقای دکتر پورمحمود  متخصص روانپزشکی    9-11        

 

 

 

 

      کلینیک نوروسرجری(جراحی مغز واعصاب و ستون فقرات)                                                                      

اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر محمودی متخصص            
 آقای دکتر نمازی  متخصص            
 آقای دکتر دادپور متخصص            


کلینیک فوق تخصصی غدد

اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر شاه نظری  متخصص            

       

کلینیک هماتولوژی و انکولوژی

 اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر وحید کاوه  فوق تخصص            
                                                                                  

  

کلینیک زیبایی پوست و مو

اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر لاجوردی متخصص        14-15    

 

 کلینیک درد 
آقای دکتر قهرمانی             متخصص                                                                                                                                                                                         
 خانم دکتر حجازیان  متخصص          
 آقای دکتر ایمانی  متخصص

         
 آقای دکتر قره داغی  متخصص          
 خانم دکتر محمد طاهری  متخصص          

                                                                           کلینیک اپتومتری
خانم آقازاده اپتومتریست      9-12 9-12 15-18
 خانم امیرنژاد اپتومتریست      9-15