دات نت نیوک

برنامه تخصصی درمانگاه بيمارستان پارسا

 

  گروه تخصصي داخلي و گوارش

 اسامی تخصص  شنبه   یکشنبه   دوشنبه  سه شنبه   چهارشنبه   پنج شنبه
 آقای دکتر باغانی  متخصص داخلی  8:30-9:30  8:30-9:30  8:30-9:30  8:30-9:30  8:30-9:30
 آقای دکتر هنرمند متخصص داخلی            
اقای دکتر قاسمی  متخصص داخلی    10-12        

      

گروه تخصصي جراحي زنان و زايمان

 اسامی تخصص شنبه  یکشنبه دوشنبه  سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر گل بابایی   متخصص زنان   10-12/ 17-19         
خانم دکتر یار محمدی  متخصص      16-18/10-12       
خانم دکترمریم کریمی  متخصص  9-12       
خانم دکتر شهمرادی  متخصص       
 
خانم دکتررهاوی متخصص           10-12
16-18
 
خانم دکترشوشتری   متخصص و جراح           10-12
17-19 
خانم دکترنسرین  کریمی  متخصص         10-12
17-19
   

 

گروه تخصصي قلب و عروق


 اسامی  تخصص  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر پورطبيب   متخصص قلب و عروق  13-14  13-14  13-14    
 آقای دکتر بهرامي  متخصص قلب و عروق
   
 خانم دکتر نبوی  متخصص قلب و عروق   12-14      12-14  12-14 
 آقای دکتر عارفی زاده  متخصص قلب و عروق            

     

 

گروه تغذيه


اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای حسن گانی  تغذیه    9-13 18-20      
 خانم دکتر معروضی  تغذیه  10-13      15-19 10-13  10-13 

 

 

متخصص و جراح چشم


اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر موسوی متخصص و جراح             10-12
 آقای دکتر رقیبی  متخصص و جراح     12-14      
 خانم دکترهنرآموز  متخصص و جراح
 17-19        
 آقای دکتر ذبیحی  متخصص و جراح            
 دکتر ولی زاده  فوق تخصص            
 آقای دکتر فقیهی  متخصص            
 خانم دکتر سپندار  متخصص            

         

متخصص اطفال


 اسامی تخصص   شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه پنج شنبه
آقاي دكتر رجبی نژاد  متخصص اطفال
 17-18      13:30-14:30  
 آقای دکتر علیزاده  متخصص اطفال   10-12 12-14  10:30-13  10:30-13  
 اقای دکتر ناصری متخصص اطفال             10-12:30
اقای دکتر ملکی  متخصص اطفال  10-12          

 

تخصصي داخلی و عفوني


اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر سالاری  متخصص    10-11        
 آقای دکتر شرفی نیا  متخصص            

     
 

كلينيك تخصصی گوش حلق بینی

 

اسامی  تخصص  شنبه  یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر امیدیان  متخصص  14-16
14-16    14-16   
 آقای دکتر علی پرند  فوق تخصص            

    

كلينيك تخصصي ارولوژي (كليه و مجاري ادراري )


اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر بیک محمدلو متخصص اورولوژی 12-14 9-11 9-11 9-11 9-11
 آقای دکتر تفرشی  متخصص ارولوژِی  10-12          
 آقای دکتر حلیمی              


كلينك تخصصي جراحي عمومي


اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر بهرام آبادی  متخصص جراح عمومی  10-12    10-12    10-12  
 آقای دکتر اعتمادی  متخصص جراح عمومی    10-12    10-12    10-12
 خانم دکترایمان زاده  متخصص جراح عمومی    15-17    15-17    
 آقای دکتر شهریاری  متخصص            
 دکتر صدق آذر  متخصص            

 

          

گروه تخصصي ارتوپدي

اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر نعمتی متخصص و جراح ارتوپد       10-12  10-12
 آقای دکتر طالبیان  متخصص و جراح ارتوپد  10-12  11-12  
 آقای دکتر ضیایی متخصص و جراح ارتوپد  16-18    16-18    16-18  
 آقای دکترعادل نیا  متخصص و جراح ارتوپد 10-12        10-12   

 

        

كلينيك تخصصي پوست و مو 

 اسامی تخصص شنبه یکشبنه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکترفهیم متخصص 14-18  14-18 14-18  14-18  
 آقای دکتر آچاک متخصص            
 خانم دکتر مهرناز صالحی متخصص          13-17  

             

كلينيك تخصصي داخلي مغزو اعصاب


 اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر کاشفی زاده  متخصص داخلی   12-13:30       
 خانم دکتر اسلامی متخصص داخلی   9-13  15:30-19   15:30-19  9-13   15:30-19

 

 

 

 

كلينيك تخصصي اعصاب و روان


اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم دکتر اوجی  متخصص روانپزشکی          
 آقای دکتر پورمحمود  متخصص روانپزشکی    9-11        

 

 

 

 

      کلینیک نوروسرجری(جراحی مغز واعصاب و ستون فقرات)                                                                      

اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر محمودی متخصص            
 آقای دکتر نمازی  متخصص            
 آقای دکتر دادپور متخصص            


کیلینیک زخم

اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
اقای دکتر اعتمادی  متخصص  10-12          

       

کیلینیک هماتولوژی و انکولوژی

 اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 آقای دکتر وحید کاوه  فوق تخصص            
                                                                                  

  

کیلینیک شنوایی سنجی

اسامی  تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
 خانم رجبی متخصص  8-12 8-12  8-12  8-12 8-12  8-12 

 

 کیلینیک فیزیوتراپی
اقای دکتر حسینی متخصص    10-12  10-12  10-12 10-12  10-12 10-12 

                                                                                 کلینیک اپتومتری
خانم آقازاده اپتومتریست   13-15   8-10 9-12 9-12
 خانم امیرنژاد اپتومتریست      9-15