دات نت نیوک

لیست متخصصین بیمارستان پارسا

 

رديف 

 نام پزشك
 تخصص
 1
 دكتر حسن محدث زاده

 متخصص اطفال
 2
 دكتر حسين بيگ محمد لو

 متخصص , جراح كليه و مجاري ادراري
 4  دكتر محمد عسگري

 متخصص اعصاب و روان
 5  دكتر شهرام پور طبيب 

 متخصص قلب
 6  دكتر رضا عارفي زاده 

 متخصص قلب
 7  دكتر امیر باغاني

 متخصص داخلي و گوارش و غدد
   8  دكتر ميرهمايون شيراني

 متخصص بيهوشي
 9  دكتر اعظم محمدي

 متخصص و جراح زنان
 10  دكتر محمد علی عسگری

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
 11  دكتر داوود محمودي 

 متخصص و جراح مغزو اعصاب و دیسک و ستون فقرات
 13  دكتر لاله زعیم زاده

 متخصص و جراح زنان
 14  دكتر پرهام حلیمی اصل 

اورولوژی
 16  دكتر لیلا برزو

 متخصص و جراح  زنان
 17  دكتر ندا سالاریه

متخصص و جراح زنان
 19  دكتر محمدرضا جعفری

 متخصص كليه و مجاري ادراري
 23  دكتر محمودي

 عروق
 24  دكتر محبوبه گل بابایی

متخصص و جراح  زنان
 26  دكترابوالفضل اميري

 پزشكي قانوني
 29  دكتر مجید صفوی

اورولوژی
 32  دكتر هنرمند

داخلی
 33  دكتر سید علی منصوری

جراح عمومی
 36  دكتر سید ابوذر موسوی

متخصص طب اورزانس
  38  دكتر علی رضا گل محمدی  جراح عمومی

 39  دكتر فتحی بی طرف

جراح عمومی
  40  دكتر محمد علی کریمی

داخلی
  41  دكتر مریم شفیعی

 جراح عمومي
 42  دكتر مهسا مهدی زاده دستجردی

دندان پزشک
 44  دكترغفاری

پزشک عمومی
 46  دكتر اکبرزاده

متخصص اطفال 
 47  دكتر پهلوسای

 متخصص اطفال
 48  دكتر شهرام شهيم 

 متخصص و جراح ارتوپد
 49  دكتر نعمتي

 متخصص و جراح ارتوپد
 50  دكتر لیلا زمانی ورکانه

پزشک عمومی
 51  دكتر کوکب حجازیان

فلوشیپ درد
 52  دكتر رجبی نژاد

 متخصص اطفال
 53  دكتر حمیدرضا عظیمی

جراح فک و صورت
 54  دكتر اعظم كاشفي زاده 

 متخصص مغز واعصاب
 55  دكتر موسوي

 متخصص قلب
 56  دكتر حسین پور محمود 

 متخصص اعصاب وروان
 57  دكتر عیسی عرب سلمانی

 متخصص بيهوشي
 58  دكتر منظر توکلی

متخصص کلیه و مجاری ادراری
 59  دكترکوثری

متخصص اطفال
 60  دكتر تفرشی

متخصصو جراح کلیه و مجاری ادراری
 61  دكتر محمدرضا علی زاده 

متخصص اطفال
62
 
 دکتر زرین بال  ارتوپد
 63

 دکتر تیموری متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
 64

 دکتر سوسن آبادی متخصص بیهوشی
 65

 دکتر اردشیری  جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری
66
 
 دکتر الازمنی  متخصص و جراح زنان و زایمان 
 67

 دکتر فرخانی  متخصص مغز واعصاب

 68 دکتر مهجوری  منخصص وجراح زنان

69   دکتر حسن نژاد  متخصص و جراح زنان

 70  دکتر شهسواری متخصص و جراح زنان

71  دکتر رحیم نوار   متخصص و جراح زنان

72  دکتر ناجی متخصص و جراح زنان

 73 دکتر مدنی متخصص و جراح زنان

74  دکتر دیباج  متخصص و جراح زنان 

 

 

 

 


تصاویر پزشکان

دکتر حسن محدث زاده متخصص اطفال                       دکتر محدث زاده                                                             


                

  دکترحامدکاظمی متخصص بیهوشی                                                                      دکتر حامد کاظمیدکترمیرهمایون شیرانی متخصص بیهوشی                                    دکترشیرانی

                                                                       دکتر شهرام شهیم متخصص ارتوپدی                                                           دکترشهرام شهیم


 

 دکتر محمد عسگری روانپزشک                                                             دکترعسگری      

  


دکتر حسین بیگ محمدلو متخصص کلیه ,مجاری ادراری                                                دکتر بیگ محمدلو   دکترعیسی عرب سلمانی متخصص بیهوشی                                          دکترعرب سلمانی

 

 

دکترشهرام پورطبیب متخصص قلب وعروق                                                                       دکتر شهرام پورطبیب


 

دکتر امیر باغانی متخصص داخلی,گوارش,غدد                                             دکترامیر باغانی


دکتر حسین ‍‍‍‍‍‍بورمحمود متخصص اعصاب وروان                                                                دکتر حسین پورمحمود

 

دکتر مسعود ذبیحی فرد جراح و متخصص چشم                 دکتر مسعود ذبیحی فرد

 

دکتر رضا دانشمند متخصص اعصاب و روان                                                                    دکتر رضا دانشمند

 

زهرا زین الدینی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی                        

 

دکتر داوود محمودی متخصص و جراح مغز واعصاب و دیسک و ستون فقرات                                             دکتر داوود محمودی