اهداف کلان

رسالت

ارائه خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی ایمن و اثر بخش مطابق با استانداردهای اعتباربخشی با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، متعهد و با دانش روز جهت ارتقاء سلامت و رضایت گیرندگان خدمت

چشم انداز

الگوی برتر در ارائه خدمات سلامت محور و ایمن در کشور

ارزش ها و باور ها

پ: پایبندی به ارتقاء مستمر کیفیت

ا: احترام به شان و کرامت انسانی

ر: رعایت حقوق گیرندگان خدمت

س: سلامت محوری و تعهد به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

ا: انگیزه، نوآوری و شایسته سالاری