معرفی بیمارستان

بیمارستان پارسا دارای 2 ساختمان می باشد. ساختمان A شامل بخشهای بستری ویژه ، اتاق عمل، دندانپزشکی، داروخانه، آزمایشگاه و برخی از بخشهای اداری است. ساختمان B که طی چند سال اخیر و با خرید ساختمان های فرسوده ی کنار بیمارستان ساخته شده است و شامل ده طبقه می باشد شامل کلینیکهای تخصصی پاراکلینیک ها بخش تصویر برداری اتاق عمل B فیزیو تراپی IVF و بخشهای بستری در آن واقع شده است.
بیمارستان پارسا در حال حاضر دارای 58 تخت ثابت 58 تخت فعال بوده و موافقت اصولی 50 تخت دیگر را نیز داردکه با اضافه شدن این تخت ها تعداد تخت های بیمارستان به 108 تخت می رسد.
گسترده فعالیت های درمانی در این بیمارستان وسیع بوده و در این مرکز تلاش بر آن است که ارائه خدمات تا حد امکان با نیازهای روز جامعه هماهنگ باشد.

اهداف کلان بیمارستان پارسا

رسالت

ارائه خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی ایمن و اثر بخش مطابق با استانداردهای اعتباربخشی با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، متعهد و با دانش روز جهت ارتقاء سلامت و رضایت گیرندگان خدمت

چشم انداز

الگوی برتر در ارائه خدمات سلامت محور و ایمن در کشور

ارزش ها و باور ها

پ: پایبندی به ارتقاء مستمر کیفیت

ا: احترام به شان و کرامت انسانی

ر: رعایت حقوق گیرندگان خدمت

س: سلامت محوری و تعهد به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

ا: انگیزه، نوآوری و شایسته سالاری