گروه پرستاری

مدیر پرستاری : خانم دلبر اردلانی
  • مجید هزارجریبیان
  • جعفر پوریمینی
  • محمدحسین یوسفی
  • فریبا لطفی زاده
  • مریم زبرجدی
  • حیفاء حسبی نژاد
  • مریم غفاری
  •  
سرپرستاربخش
علیرضا عسگریامین صادقیه
حیفا حسبی نژادI.C.U
زهرا عباسیN.I.C.U
زهرا علیمردانیمریم
الهام کلانتریسرور آهی
مهدی افرابندپیاورژانس
عرفان سیدانیاتاق عمل A
محمد طاهر پوراتاق عمل B
منیژه خداییعلی دایی