گروه پشتیبانی

گروه پشتیبانی
گروه
مهندس بهنام متین یکتاIT
مهندس حامد قائدی تجهیزات پزشکی
مهندس لادن ابراهیم نسب بهداشت حرفه ای
سولماز فتحی بیمه گری و ترخیص
یداله علی اکبری تاسیسات
مسعود عسگریتدارکات
حمید عسگریانبار
شیرین کشاورز تغذیه
سامان چگنی بحران و بلایا
ساحل روح نواز مسئول درمانگاه
محسن ندایی انتظامات
زهره واعظی مدیریت اطلاعات سلامت
آسیه عسگری منابع انسانی
زهره عسگری حقوق گیرنده و مددکار اجتماعی
مریم فیلی روابط عمومی