گروه کلینیک

بخشمدیر بخش
قلب و عروق دکتر شهرام پور طبیب
جراحی مغز و اعصاب دکتر سید سعید طباطبایی
نورولوژی (داخلی مغزواعصاب) دکتر فرناز اکبری
انکولوژی دکتر غلامعلی سرپرست
ارتوپدیدکتر رامین طالبیان خراسانی
پوست ومو زیبایی آقای مسعود عسگری
داخلی دکتر امیر باغانی
کلیه ومجاری ادراری دکتر حسین بیک محمدلو
گوش حلق و بینی دکتر علی نریمانی
شنوایی سنجی خانم عاطفه قان بیلی
غدددکتر امیر باغانی
جراح عمومی دکتر مصطفی حجتی
چشم پزشک دکتر علی اصغر موسوی
عفونیدکتر زینب سعیدی نژاد
اطفال دکتر محمدرضا علیزاده
ختنه سرپایی و اتاق عمل دکتر محمدرضا علیزاده
زنان و زایمان دکتر مریم کریمی
چاقیدکتر مصطفی حجتی
گوارش و کبد دکتر امیر باغانی
روانپزشکدکتر حسین پور محمود