اتاق عمل B

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

اتاق عمل ساختمان B واقع در طبقه ی ششم بیمارستان پارسا  جهت اعمال جراحی اعصاب و اسپاین و ارتوپدی و چشم پزشکی تجهیز شده است شامل 4 اتاق عمل می باشد. 

اتاق های 1 و 2 جهت اعمال جراحی ارتوپدی و اتاق های 3 و 4 جهت انجام جراحی های اعصاب و اسپاین و اتاق 4 جهت جراحی چشم پزشکی می باشد. اتاق ها به صورت جفت و در کنار هم می باشد و تمامی ابزارها و تجهیزات لازم برای جراحی های ارتوپدی، اعصاب و اسپاین و چشم فراهم شده است.

تمامی تخت های جراحی قابلیت سی ارم دارند و برای همه پوزیشن های جراحی قابل استفاده می باشند.

دستگاه آرتروسکوپی و تجهیزات (دستگاه شیور)لازم برای انجام جراحی آرتروسکوپی فراهم شده است.

ست ها و ابزار ها شامل تمامی تک پیچ های جراحی ارتوپدی و مغز و اعصاب و ست های از جمله ارتوپدی ران- ست مغز و اعصاب – ست دیسک از این قبیل می باشد.

انبار دارویی در قسمت انتهای ریکاوری می باشد و تمامی تجهیزات لازم برای جراحی های مغز و اعصاب، ارتوپدی و چشم پزشکی را داراست.

قسمت ریکاوری اتاق عمل برای ریکاوری همزمان6 بیمار تجهیز شده است