درباره پزشک

سرکار خانم کشاورز کارشناس تغذیه

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناس تغذیه

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
دوشنبه 14:00 - 16:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
چهارشنبه 14:00 - 16:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

کارشناس تغذیه