درباره پزشک

تشخیص و درمان بیماری های پوستی تزریق ژل فشیال و پاکسازی پوست کاشت تخصصی مو وابرو مزو تراپی لیزر آنجلا

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
برد تخصصی دانشگاه تهران

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه زنجان دانشگاه زنجان
88 پزشک بیمارستان پوست رازی

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
دوشنبه 10:00 - 11:30 تهران
شنبه 11:00 - 12:30 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه