درباره پزشک

جراح عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 09:00 - 11:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

متخصص جراحی عمومی