درباره پزشک

شماره نظام پزشکی: 61347

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکترای حرفه‌ای پزشکی

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
پزشک عمومی

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 11:00 - 17:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه