درباره پزشک

جراح و متخصص کلیه ومجاری ادراری جراحی پروستات حراحی سنگ های کلیه و مثانه تنگی مجاری واریکوسل هیدروسل هرنی و فتق جراحی انواع تومورهای مجاری ادراری

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری دانشگاه شیراز

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
جراحی پروستات
حراحی سنگ های کلیه و مثانه
تنگی مجاری
واریکوسل
هیدروسل
هرنی و فتق
جراحی انواع تومورهای مجاری ادراری

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- بیمارستان پارسا / میدان راه اهن .خیابان ولیعصر جنوبی .بین مولوی و مختاری .بیمارستان پارسا