درباره پزشک

جراح عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 10:00 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

متخصص جراحی عمومی