درباره پزشک

*زایمان سزارین و طبیعی متخصص جراح زنان و زایمان *جراحی (هیسترکتومی،سرکلاژ،میومکتومی،هایمنکتومی،ترمیم رکتوسل) *کورتاژ تشخیصی *جراحی سرکلاژ *جراحی زیبایی لابیکتومی *جراحی لوله بستن در صورت تائیدیه مرکز بهداشت *برداشتن کیست تخمدان *عمل APR

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
متخصص جراح زنان و زایمان

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه