درباره پزشک

* اکوکاردیوگرافی متخصص قلب و عروق *تست ورزش *تفسیر نوار قلب *درمان و تنظیم فشار خون *درمان واریس *نارسایی قلب *درمان و کنترل استرس *درمان و کنترل بیماری های گرفتگی عروق

تحصیلات:دکتری

سال سمت دانشگاه
دکتری

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
متخصص قلب و عروق

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 13:00 - 14:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
دوشنبه 13:00 - 14:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
سه شنبه 13:00 - 14:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

متخصص قلب و عروق