درباره پزشک

بورد تخصصی جراحی، جراحی پلاستیک و زیبایی فلوی آکادمی بین المللی جراحی زیبائی عضو آکادمی جراحی زیبائی آمریکا عضو آکادمی جراحی زیبائی اروپا عضو دائم انجمن زیبایی ایتالیا

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه