درباره پزشک

جراحی انواع تومور های مغز و اعصاب و ستون فقرات جراحی انواع دیسکوپاتی ها انواع جراحی های عصب بافتی دست CTS

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری شهید بهشتی

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
جراحی انواع تومور های مغز و اعصاب و ستون فقرات

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه