درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 14:00 - 16:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

مختصص اعصاب و روان وروانشناس