درباره پزشک

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ( اورولوژی )

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 16:00 - 18:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
پنجشنبه 10:00 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
شنبه 09:00 - 11:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
سه شنبه 09:00 - 11:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
چهارشنبه 09:00 - 11:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
دوشنبه 09:00 - 11:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی ( اورولوژی )