درباره پزشک

ویزیت، مشاوره، معاینات دوره ای، و تحت نظر نوزادان، ختنه
دارای 25 سال سابفه طبابت تخصصی

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری هرمزگان

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
عضو سابق هیئت علمی دانشکاه

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه