درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 13:00 - 15:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

متخصص اورولوژی