درباره پزشک

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lavjivjg/public_html/wp-content/themes/medilink/template-parts/content-single-doctor.php on line 171
سال بخش موقعیت بیمارستان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 16:00 - 17:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
سه شنبه 08:00 - 09:30 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین