درباره پزشک

دکتر وفا رحیمی موقر استاد گروه جراحی اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 10:00 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

جراح و متخصص مغزو اعصاب