فرآیند رسیدگی به شکایات

مراجعین محترم جهت ارتباط با سازمان های بالادستی می توانید از کانال های زیر اقدام نمایید

1-شماره واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه تهران 66705172 – 66720438 داخلی 1025

شماره دفتر بازرسی و رسیدگی شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران 81634114