کاشت مو و ابروی طبیعی

جدیدترین روش کاشت ابروی طبیعی

درمان دائمی برای داشتن ابروهایی پر پشت استفاده از روش کاشت ابرو می باشد که میتواند منجر به رشد طبیعی و دائمی ابرو گردد.

ویدیو

3 ویدیوها
رعایت دقیق جهت رویش
رعایت دقیق جهت رویش
خواب صحیح ابرو
تراکم بالا

کاشت مو با جدیدترین روش روز دنیا

ویدیو

2 ویدیوها