روز جهانی دیابت1402

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فوق تخصصی پارسا روز سه شنبه 23 آبان ماه مصادف با روز جهانی دیابت (…