تاریخچه بیمارستان پارسا

بیمارستان پارسا يکی از بیمارستان هاي قديمی تهران می باشد. اين بیمارستان در سال 1340 در زمینی به مساحت 700 متر مربع در 4 طبقه ساختمان و با زير بنايی حدود 2000 متر با نام بیمارستان خصوصی شروع به فعالیت نمود و بعد از چند سال به زايشگاه امین صادقیه تغییر نام داد . در سال383 1متعاقب تاسیس شرکت شفاخواه ، به صورت يك بیمارستان جنرال (عمومی) درآمده و به نام بیمارستان پارسا تغییر نام داد و از سال 1390با شروع به کار هیئت مديره جديد اين بیمارستان پس از بازسازي کامل و تجهیز شدن به امکانات و تکنولوژي هاي روز دنیا آماده ارائه خدمات گرديد.