اتاق عمل A

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

بیمارستان تخصصی پارسا دارای دو اتاق عمل در ساختمان های  A-B می باشد، هر کدام به ترتیب دارای تجهیزات ذیل می باشد:

اتاق عمل A

  • اتاق عمل جنرال واقع در طبقه اول ساختمان A بیمارستان پارسا که دارای 6 اتاق فعال برای عمل های زنان ارولوژی زیبایی و جنرال می باشد
  • اتاق عمل پارسا مجهز به بروزترین دستگاه ها در زمینه عمل های لاپاراسکوپی ( اسلیو معده و بای پس و کلیه عمل های لاپاراسکوپی ) جنرال می باشد.
  • بخش CSR مرکزی بیمارستان در اتاق عمل A می باشد که مسئول و نیروهای مربوط روزانه چینش شده اند
  • ریکاوری جنرال شامل 4 تخت می باشد
  • اتاقی به عنوان ریکاوری مادر و نوزاد در اتاق عمل در نظر گرفته شده است که مادران به همراه نوزاد و مامای مسئول از ساعت اول تا بعد از عمل با مراقبت های لازم از جمله قد و وزن نوزاد و شیردهی را انجام میدهند
  • انبار دارویی اتاق عمل در قسمت مرکزی اتاق عمل بین اتاق ها قرار دارد که دسترسی به سایر اتاق های جراحی آسان شود
  • اتاق تجهیزات پزشکی که در قسمت مرکزی اتاق عمل واقع شده که وسایل و تجهیزات مورد نیاز عمل ها درآنجا نگهداری می شود
  • اتاق عمل شماره 6 از جهت نزدیک بودن به ریکاوری و بخش ها اتاق عمل اورژانسی در نظر گرفته شده است
  • اتاق عمل شماره 3 به دلیل فاصله ای که از سایر اتاق ها دارد به عنوان اتاق عمل عفونی در نظر گرفته شده است.