اپتومتری

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

خدمات کلینیک اپتومتری بیمارستان پارسا به شرح ذیل می باشد:

  • مشاوره و تشخیص انواع عیوب انکساری چشم
  • تجویز دقیق عینک و لنز تماسی
  • درمان تخصصی آمبلیوپیا (تنبلی چشم) با تکنیک های مدرن در کودکان و بزرگسالان
  • ویژن تراپی – کم تراپی
  • درمان غیر جراحی انحرافات تطابقی
  • درمان غیر دارویی سردرد های مرتبط با مشکلات بینایی
  • ارائه و ساخت تخصصی عینک طبی