بخش امین صادقیه

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

  • بخش امین صادقیه
  • بخش امین صادقیه واقع در طبقه ی دوم ساختمانB  ، با بهرمندی از کادر پرستاری بسیار مجرب و ورزیده می باشد. به این بخش 17 تخت بستری که یک اتاق سه تخته و پنج اتاقvip   و چهار اتاق دوتخته و یک ایزوله دارد اختصاص یافته است.