بخش C.C.U

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

اين بخش در طبقه دوم بيمارستان در مجاورت بخش ICU قرار گرفته است كه داراي 6 تخت فعال كه يك تخت خصوصي مجهز به امكانات تلويزيون، سيستم سرمايشي، گرمايشي مجرا مي باشد و داراي 3 تخت POST CCU مي باشد و داراي تجهيزات D.C شوك- ساكشن پرتابل و مركزي- پيس اكسترنال و اكسيژن سانترال مي باشد.