دندانپزشكی

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

خدمات عمومی دندانپزشکی بیمارستان پارسا شامل موارد زیر می باشد:

  1. جرم گیری
  2. ترمیم و زیبایی
  3. دندانپزشکی اطفال
  4. درمان عصب
  5. پروتزهای ثابت و متحرک

خدمات تخصصی دندانپزشکی بیمارستان پارسا شامل مواردزیر می باشد:

  1. جراحی دندان عقل نهفته
  2. ایمپلنت
  3. اورتودونسی