کلینیک روانپزشک

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

کلینیک روان شناسی و مشاورة پارسا

ارائه انواع خدمات روان درمانی

بحران های روحی و روانی (افسردگی-وسواس)

زوج درمانی و خیانت های زناشویی

مشکلات جنسی و اعتیاد جنسی

درمان اعتیاد به روش های نوین درمانی

(مجهز به بخش های بستری)

بحران های نوجوانی و مشکلات فرزند پروری

ساعت کاری:

ویزیت همه روزه عصر ها 7-4

راه های ارتباطی:  09394301088-09213165131