کلینیک زنان و زایمان

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

کلینیک زنان و زایمان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارسا

  • راه های نوبت گیری:
  • از طریق شماره تلفن300-53283200 (021 ) می باشد.
  • در هنگام نوبت گیری به برنامه درمانگاه توجه فرمائید.