بخش سرور آهی (زنان و زایمان)

بیمارستان پارسا

جستجوی بخش

این بخش در طبقه دوم بیمارستان واقع است .

دارای 8 تخت بستری و 2 اتاق خصوصی می باشد. کلیه امکانات رفاهی اعم از تلویزیون ، سیستم کامل سرمایش و گرمایش ، تخت جهت استراحت همراهان و… در نظر گرفته شده است.