درباره پزشک

سابقه 20 ساله طبابت تخصصی *جراح بیماریهای استخوان و مفاصل متخصص و جراح ارتوپدی *دیسک و ستون فقرات *آتروپلاستی و تعویض مفاصل *آتروسکوپی مفاصل *جراحی و درمان انحراف مفاصل *شکستگی استخوان ها و در رفتگی مفاصل *جراحی و درمان بیماریهای مادرزادی استخوان ها *جراحی تومورهای استخوان و نسوج نرم

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
جراح بیماریهای استخوان و مفاصل

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- بیمارستان پارسا /میدان راه اهن .خیابان ولیعصر جنوبی .بین مولوی و مختاری .بیمارستان پارسا