درباره پزشک

دارای سابقه 30ساله در طبابت تخصصی
فارغ التحصیل دانشگاه تهران * اکوکاردیوگرافی *تست ورزش *تفسیر نوار قلب *درمان و تنظیم فشار خون *درمان واریس *نارسایی قلب

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری دانشگاه تهران

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
اکوکاردیوگرافی

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه