درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:30 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
پنجشنبه 10:30 - 12:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

متخصص گوش و حلق و بینی