درباره پزشک

-------------

تحصیلات:دکتری

سال سمت دانشگاه
دکتری

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
تخصصی و فوق تخصصی پارسا

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
یکشنبه 14:00 - 15:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
سه شنبه 14:00 - 15:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه
پنجشنبه 14:00 - 15:00 تهران انتهای خیابان ولی عصر نرسیده به میدان راه آهن.ایستگاه دلبخواه

متخصص داخلی مغز و اعصاب